Cofely v auguste inštalovala nové chladiace zariadenia pre výrobný závod sídliaci v priemyselnom parku v Lozorne

Cofely v auguste inštalovala nové chladiace zariadenia pre výrobný závod sídliaci v priemyselnom parku v Lozorne Počas augusta 2015 spoločnosť Cofely zrealizovala pre výrobný závod  sídliaci v priemyselnom parku v Lozorne rekonštrukciu zdroja chladu a tepla. Nové energeticky efektívne chladiace jednotky nahradili pôvodné 14 ročné poruchové a málo účinné zariadenia.  
 
Cofely vyhrala výberové konanie na základe výhodného pomeru ceny,  ponúkanej kvality dodávky a navrhovaného riešenia. „Snažili sme sa počúvať zákazníka a ponuku sme nastavili presne na mieru jeho požiadavkám a očakávaniam.  Z jeho pohľadu bola jedným z najdôležitejších kritérií dodávky a montáže nových zariadení ich spoľahlivosť a účinnosť, “  hovorí Peter Koman, Senior project manager služieb Technického servisu Cofely a dopĺňa: „Vo výberovom konaní sme boli úspešní aj vďaka nášmu návrhu inštalácie zariadení určených do nepretržitých prevádzok, ktoré vďaka ich vysokej účinnosti a spoľahlivosti dokážu zabezpečiť stabilnú, bezpečnú a efektívnu prevádzku výrobného závodu.“
 
Staré poruchové a ekonomicky i energeticky neefektívne piestové zariadenia strojovne tepla a chladu Cofely nahradila novými skrutkovými kompresorovými jednotkami. Do strojovne boli umiestnené 3 jednotky so spoločným chladiacim výkonom 1,5 MW. Inštalované zariadenia sú jednookruhové a cez novo navrhnutý systém akumulácie chladu a tepla boli pripojené na existujúce zmiešavacie uzly výmenníkov tepla a chladu pre vzduchotechnické zariadenia. Takéto riešenie zabezpečuje, že systém je funkčný aj v prípade výpadku jedného z chladiacich zariadení.
 
Súčasťou kontraktu dodávky chladiacich zariadení, bola aj ich montáž, vrátane elektroinštalácie a úpravy strojovne tepla a chladu. Chladiace zariadenia vyrábajú chlad a teplo, ktoré sa spotrebúva priamo vo výrobe. Keďže zastavenie  výrobných liniek kvôli montáži nových zariadení by bolo vysoko nákladné, Cofely mala v rámci zmluvy presne stanovený čas, v ktorom musela výmenu zariadení zrealizovať.  „S prípravou sme preto začali už začiatkom júla, a to za plnej prevádzky. 3. augusta sme demontovali staré stroje a po 10 dňoch odstávky technologických zariadení chladenia sme odovzdali klientovi hotové dielo. Realizácia výmeny zariadení bola zaujímavá aj z pohľadu zmeny technologickej koncepcie pripojenia a prepojenia zariadení na vzduchotechniku odoberajúcu chlad a teplo,“ hovorí  Peter Koman.
 
Klient vysoko hodnotí prístup Cofely k celému projektu. „Keďže výmena zariadení bola náročná hlavne z technologického a časového hľadiska, klient očakával komplikácie, ktoré vďaka našej dôkladnej príprave a dôslednej realizácii nenastali,“ vysvetľuje Peter Koman.  K hladkému priebehu dodávky a montáže veľkou mierou prispel aj overený dodávateľ, s ktorým Cofely spolupracovala na projekte Ryba Žilina. V predstihu boli dodané aj chladiace  zariadenia a práce tak prebiehali v súlade s nastaveným harmonogramom.