Cofely News 3/2015

EDITORIÁL

Komplexné riešenia pre všetky fázy projektu

Ako sa mení všetko okolo nás, tak aj v rámci našej spoločnosti dochádza k organizačným zmenám súvisiacim s rozsahom a ponukou služieb. V súčasnosti sa snažíme zameriavať na príležitosti s vyššou pridanou hodnotou a prenikať do nových segmentov a odvetví. 

Viac >

NOVINKY – COFELY NA SLOVENSKU

Od nového roka spustí Skupina Cofely prevádzku svojho už 15-teho tepelného hospodárstva na Slovensku.

Termming, a.s.,  dcérska spoločnosť Skupiny Cofely, bude od 1. 1. 2016 zabezpečovať obyvateľom Veľkých Kapušian  výrobu a dodávku tepla. 

Viac >

Cofely v septembri ukončila rekonštrukciu verejného osvetlenia v Čadci

V septembri tohto roku Cofely ukončila rekonštrukciu verejného osvetlenia (VO) v Čadci a do konca roka začne s jeho prevádzkou. Cofely tým dodrží stanovený harmonogram rekonštrukčných prác uvedených v koncesnej zmluve.  

Viac >

Cofely zrealizovala dodávku a montáž priemyselných technológií pre ZŤS Námestovo

Cofely v lete tohto roku zrealizovala pre ZŤS Námestovo dodávku a montáž elektroinštalácie a systému merania a regulácie (MaR) pre oblasť elektro. 

Viac >

Cofely v auguste inštalovala nové chladiace zariadenia pre výrobný závod sídliaci v priemyselnom parku v Lozorne

Počas augusta 2015 spoločnosť Cofely zrealizovala pre výrobný závod  sídliaci v priemyselnom parku v Lozorne rekonštrukciu zdroja chladu a tepla. 

Viac >

Cofely od júla pre Slovenské elektrárne zabezpečuje obsluhu OST a CZT v Leopoldove

Spoločnosť Cofely od 1. júla 2015 zabezpečuje pre spoločnosť Slovenské elektrárne nepretržitú obsluhu odovzdávacích staníc tepla (OST) a systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Leopoldove. 

Viac >

NOVINKY – COFELY VO SVETE

Univerzita v Stuttgarte v Nemecku vďaka Cofely zníži svoje ročné náklady na energiu o 26 %

Cofely Deutschland GmbH na základe EPC zmluvy zmodernizuje univerzitný komplex budov v Stuttgarte. Celkový objem investície je 2,3 milióna eur a Cofely bude počas osem a polročného trvania zmluvy garantovať ročné energetické úspory vo výške až 26 %. 

Viac >

ROZHOVOR

Mať odvahu hľadať nové riešenia

Nákupné centrum patrí svojím zameraním a typom služieb medzi špecifické stavby, náročné na technickú správu a celkový prístup k práci. Na tému Facility manažmentu sme sa rozprávali s Michalom Antalom, Property Maintenance, Purchasing & Sustainability Managerom v Auparku v Bratislave. Predstavil nám svoju profesijnú filozofiu i procesy centra. 

Viac >

PODPORUJEME

Nový projekt Cofely Eco školy podporuje environmentálne vzdelávanie detí a pomáha školám zazelenať školské dvory

V septembri 2015 Cofely spustila nový projekt Cofely Eco školy, ktorý je zameraný na podporu vzdelávania detí v oblasti environmentalistiky. 

Viac >

Nové detské ihrisko a lavičky pre obyvateľov sídliska Sever v Pezinku

Termming, a.s., dcérska spoločnosť Skupiny COFELY, vybudovala v auguste 2015 v Pezinku nové detské ihrisko a zrenovovala 30 lavičiek. Celková výška investície bola viac ako 15 tisíc eur. 

Viac >

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com