Na servis klímy nezabúdajte ani na jeseň

Na servis klímy nezabúdajte ani na jeseň No aj pri klimatizácii platí, že to s ňou netreba preháňať. Zdravotné riziko môže privodiť príliš veľký rozdiel medzi teplotou v interiéri a exteriéri.

Tak ako každé iné zariadenie, aj klimatizácia potrebuje pre svoju činnosť pravidelný servis. Na ten sa však často zabúda, keďže legislatíva stanovuje iba pravidelné sledovanie únikov F plynov. Pritom stav klimatizácie ovplyvňuje nielen kvalitu vzduchu v miestnosti, ale taktiež môže nepríjemne zvýšiť náklady za elektrickú energiu. Pravidelným servisom môžeme zabrániť tomu, aby sa z dobrého sluhu nestal zlý pán.

Servis klímy je vhodné vykonávať v dvoch obdobiach – na jar a na jeseň. Počas servisnej prehliadky je vykonaná kontrola klimatizačnej jednotky, odmerajú sa základné parametre (tlak, prietok), vyčistí sa zariadenie, vymenia alebo vyčistia sa filtre a napokon sa skontrolujú hodnoty týkajúce sa F plynov. Pri servise je dôležité zamerať sa tiež na výparník vnútornej jednotky. Pri zanedbaní údržby môže dochádzať k prehrievaniu elektromotora, taktiež sa zvyšuje hodnota tlaku chladiva, čo zvyšuje energetickú náročnosť, vzniká väčšie riziko úniku chladiva, a teda môže dôjsť  k poškodeniu kompresora.

V súvislosti s klimatizáciou sa často spomína aj zdravotné hľadisko. V zle udržiavanom systéme sa zhromažďuje peľ, prach a iné nečistoty, rovnako ako baktérie či huby, ktoré sa systémom rýchlo šíria a zhoršujú kvalitu vzduchu. Klimatizácia môže byť zdrojom infekcie, spôsobiť prechladnutie, vysušovať nosné sliznice a vyvolávať teplotný šok. Preto servis klimatizácie nepodceňujte, prípadne sa na ňu pýtajte vášho správcu.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com