COFELY realizuje rekonštrukciu chladiaceho systému v areáli Ryba Žilina

COFELY realizuje kompletnú rekonštrukciu chladiaceho systému vrátane zabezpečenia realizačnej projektovej dokumentácie. Samotné spracovanie projektu bolo zadané investorom s tromi základnými cieľmi - zvýšenie efektívnosti, zvýšenie výkonu chladiarenských strojov, za podmienky zníženia objemu chladiva v chladiacom okruhu.

Pri vypracovaní projektu bolo potrebné posúdiť stav jestvujúcich zariadení s možnosťou maximálne a efektívne využiť existujúce kapacity pri rekonštrukcii. Základom sa preto stalo pôvodné technologické riešenie, využívajúce čpavok (palivo R-717) ako hlavné médium pre chladenie, s úpravou množstva chladiva pre priame chladenie. Zníženie obeživa tým pádom výrazne eliminovalo environmentálne zaťaženie a aj riziko ohrozenia zdravia pri práci, čím sa naplnil aj tretí zámer investora.

Hlavná časť stavebných úprav pozostáva z revitalizácie a celkovej výmeny rozvodných systémov v budovách spoločnosti za plnej prevádzky tak, aby spĺňali požiadavky stanovené legislatívou. Staré rozvody, budú po zapojení nových kompletne demontované a ekologicky odstránené. Ďalšia etapa rekonštrukcie je postavená na inštalácii 3 kusov kompresorových jednotiek, 32 kusov chladičov vrátane príslušenstva a strojovne chladenia, vrátane príslušenstva.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com