Cofely je pripravené na novú vykurovaciu sezónu

Cofely je pripravené na novú vykurovaciu sezónu
Cofely, rovnako ako aj iné teplárenské spoločnosti, využilo letné mesiace na pravidelnú údržbu a odstávky, počas ktorých vykonalo činnosti potrebné k úspešnému začatiu vykurovacej sezóny – čistenie výmenníkov a kotlov, nastavovanie horákov, rôzne revízie, rekonštrukcie, opravy rozvodov a zdrojov tepla.

„Teplárenské spoločnosti skupiny Cofely sú na vykurovaciu sezónu pripravené. O jej začiatku budeme odberateľov informovať na našej internetovej stránke.  V prípade porúch, alebo problémov súvisiacich so začiatkom vykurovacej sezóny, odporúčam odberateľom obrátiť sa priamo na náš centrálny dispečing ,“ hovorí František Sás, riaditeľ úseku energetického manažmentu.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com