Systém DATACAR zefektívňuje prácu technikov

Systém DATACAR zefektívňuje prácu technikov Cofely už niekoľko rokov využíva systém Fleetware (DATACAR), ktorý umožňuje v reálnom čase sledovať rôzne parametre vozidla – polohu, rýchlosť, prejdenú vzdialenosť, čas trvania jazdy a iné. Systém využíva Divízia správy nehnuteľností na monitorovanie lokalizácie a výkonu údržbárov a technikov. Z pohľadu zákazníka systém DATACAR skracuje čas príjazdu technika k poruche alebo havárii.
 
Aktívna navigácia

Systém DATACAR umožňuje vodičom Cofely sledovať a vyhodnocovať aj ďalšie parametre, ako sú otáčky motora, spotrebu PHL či aktiváciu snímačov (dvíhanie, otáčanie, vyklápanie, vysúvanie, …). Integrácia funkcií terminálu a navigácie s Truck datami umožňuje vodičovi získavať dôležité informácie o trase (obmedzenia ADR, výšky mostov a.i.).
DATACAR disponuje aktívnou navigáciou, ktorá pomáha pri operatívnej práci dispečera s vozovým parkom. Vďaka vizualizácii vozidiel flotily „v dosahu“ dispečer vie, ktorého technika má poslať k najbližšiemu zásahu.
Systém komunikuje prostredníctvom WiFi a je použiteľný v rôznych zariadeniach (mobilné telefóny, tablety).
 
Plánovanie a vyhodnocovanie

Cofely využíva DATACAR na plánovanie trás a ich efektívne dodržiavanie. Systém vyhodnocuje parametre jazdy s priamym dopadom na ekonomiku jazdy. Prostredníctvom DATACARu Cofely sleduje dodržiavanie parametrov trasy – meškanie na príjazd/skorší príjazd, opustenie trasy, dlhé/krátke státie, nezastavenie, alebo zastavenie mimo stanoveného cieľa.

Cofely sa vďaka DATACARU darí zefektívňovať prácu zamestnancov údržby a technikov. Optimalizácia jázd prináša benefity v podobe sprehľadnenia dostupnosti technikov v teréne, zrýchlenia ich príjazdu na zásah, zníženia nákladov na prevádzku, ale napríklad aj zníženia administratívnej zaťaženosti, keďže kniha jázd jednotlivých zamestnancov sa mesačne generuje zo systému,“ uzatvára Robert Harton, manažér sieťových projektov Cofely a.s.