Realizácia silnoprúdov a MaR pre Elements resort, Šamorín - Čilistov

Realizácia silnoprúdov a MaR pre Elements resort, Šamorín - Čilistov Spoločnosť Cofely v máji tohto roku ukončila projekt dodávky silnoprúdových rozvodov a merania a regulácie (MaR) v Aqua aréne, ktorá je súčasťou športovo-kongresového areálu Elements resort, Šamorín – Čilistov. Na základe odborne vypracovanej energetickej štúdie investor ponúkol Cofely prevádzku plynovej kotolne a Energo centra pre celý komplex.
 
Elements resort s celkovou rozlohou takmer 100 hektárov sa skladá zo 4 častí – z hotela s kongresovým centrom, už vybudovanej Aqua arény, profesionálnych športovísk a Hippo arény. Komplex je momentálne ešte vo výstavbe, pričom sa postupne odovzdávajú a sprístupňujú jeho jednotlivé časti. Celý areál by mal byť oficiálne otvorený a sprístupnený verejnosti koncom tohto roka.
 
Časť Aqua aréna, v ktorej Cofely realizovala dodávku vonkajších a vnútorných silnoprúdových rozvodov a MaR, tvorí vonkajší 50 m plavecký bazén, niekoľko obslužných budov s tribúnou, vnútorný 25 m bazén, detský a oddychový vnútorný bazén, časť toboganov a komplexné wellness centrum. Silnoprúdové rozvody boli riešené vo všetkých objektov v rámci areálu Aqua aréna a wellnes. Technológia MaR je určená predovšetkým na riadenie technologických procesov v rámci bazénovej technológie pre oba objekty ako aj zabezpečenie kontroly a základného ovládania ostatných autonómnych systémov v rámci objektov. „Z technologického hľadiska bolo pre nás zaujímavé využitie amerického riadiaceho systému Allen-Bradley, ktorý bol v Aqua aréne použitý. Výzvou pre nás bola aj zložitá inštalácia LED osvetlenia v priestoroch wellnessu, ktorá si vyžadovala skúsenosti a veľkú dávku trpezlivosti,“ hovorí Marián Greguš, projektový manažér Cofely.
 
Projekt sa začal realizovať v decembri 2013. Tento rok v máji sa podarilo celú realizáciu dokončiť a odovzdať do skúšobnej prevádzky. Na žiadosť investora bude Cofely počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov v Aqua aréne poskytovať technickú správu a prevádzku MaR.   
 
Cofely v minulosti pre Elements resort vypracovala v rámci energetickej štúdie analýzu energetickej spotreby jednotlivých objektov. Taktiež navrhla systém zabezpečenia dodávky energií vlastnou výrobou a nákupom z externých zdrojov, s dôrazom na optimalizáciu prevádzkových nákladov v budúcnosti. Posudzovanými zdrojmi energií bolo teplo (bioplynová stanica, kotolňa na zemný plyn, kogeneračná jednotka) a chlad (studničný zdroj vody, kompresorové jednotky, tepelné čerpadlá, absorpčné chladiace zariadenie).
 
Na základe vypracovanej energetickej štúdie investor oslovil Cofely s ponukou prevádzky plynovej kotolne a Energo centra, ktorého úlohou bude zabezpečovať optimalizáciu dodávky energií pre postupne pripájané objekty komplexu.