Editoriál

Editoriál

Vážení obchodní partneri, kolegyne a kolegovia,


,,Život je zmena a zmena je život.“ Históriou overená pravda sa dotkla aj našej spoločnosti. GDF SUEZ zmenila svoje meno na ENGIE. Táto zmena u mňa evokuje pocit nového začiatku, lepšej budúcnosti, a tiež aj prípravu na ďalšie zmeny, napr. aj v oblasti riadenia firmy. Prvé správy z Francúzska hovoria, že sa viac kompetencií, ale aj povinností presunie z ústredia na regióny. Dôvod je logický – lokálne tímy dokážu pružnejšie reagovať na meniace sa potreby klientov a lokálne podmienky súvisiace s poskytovaním kvalitných služieb s ohľadom na životné prostredie v danom regióne.

Vítam toto rozhodnutie, a som veľmi rád, že Cofely na Slovensku predbehlo konkrétne v tomto rozhodnutí materskú firmu vo Francúzsku, pretože nám sa podarilo presunúť tieto kompetencie na regióny už koncom minulého roka.

Verím, že tento ústretový krok nás ešte viac priblíži k našim klientom. Ako hovorí stará osvedčená pravda: ,, Dom sa stavia od základov“.

Želám Vám pohodové leto a príjemne čítanie nášho online časopisu.
 
Ing. Jozef Galdun
Riaditeľ Pobočky Žilina