Darovali sme 2 % z daní

Darovali sme 2 % z daní Spoločnosť Cofely aj tento rok darovala  2 % z daní neziskovým organizáciám na Slovensku. Medzi vybrané nadácie a občianske združenia, ktoré získali finančný príspevok, patrí Nadácia Medical vision, Neinvestičný fond mesta Skalica, Nadácia SANUS, Autistické centrum Andreas, OZ Z lásky k človeku a Klub ochrancov zelene (OZ KOZEL). 

Pri výbere neziskových organizácií Cofely prihliada na prepojenie ich činnosti s hodnotami a filozofiou spoločnosti. Spolupráca s OZ KOZEL, ktorého cieľom je ochrana zelene v prírode a krajine, trvá už niekoľko rokov. A práve environmentálne hľadisko a aktívna ochrana životného prostredia boli dôležitými faktormi pre vznik úspešnej spolupráce. Tá priniesla prvé výsledky v roku 2013, kedy sa OZ KOZEL, aj vďaka podpore Cofely poradilo získať ocenenie Ekologický čin roka za projekt obnovenia čerešňovej aleje v Senici.

OZ KOZEL okrem aktívnej dobrovoľníckej práce pripravuje a predkladá projekty a podnety samosprávnym orgánom za účelom zlepšovania stavu vo vybraných oblastiach regiónu. V rámci výchovno-osvetovej činnosti v oblasti ochrany drevín sa okrem vzdelávania detí a mládeže zameriava aj na získavanie nových dobrovoľníkov.