Cofely rozširuje portfólio služieb pre Slovak Telekom

Cofely rozširuje portfólio služieb pre Slovak Telekom Spoločnosť Cofely poskytuje pre Slovak Telekom komplexnú správu vybraných technických zariadení a správu dátových centier, ktoré sa nachádzajú vo viac ako 2 500 technologických objektoch. V tomto roku rozširuje pôsobenie svojich služieb o činnosti správy neskladovateľných médií a manažment spotreby elektrickej energie.  

Cofely od apríla 2015 poskytuje spoločnosti Slovak Telekom služby energetického manažmentu. V tejto súvislosti pripravuje, vedie, aktualizuje a archivuje agendu súvisiacu s jeho výkonom.

Z vecného a formálneho hľadiska vykonáva kontrolu účtovaných cien, distribučných/systémových poplatkov, spotreby a výkonu odpočtu fakturačných meračov spotreby elektrickej energie na odberných miestach. Okrem iného zastrešuje legislatívne a odborné činnosti a povinnosti vrátane rozúčtovania a kontroly vecnej správnosti faktúr ku všetkým odberným miestam.

V rámci rozšíreného portfólia služieb Cofely pre Slovak Telekom zabezpečuje ciachovanie meračov spotreby elektrickej energie podľa  potrieb spoločnosti na odberných miestach, kde je Slovak Telekom vlastníkom merača spotreby elektrickej energie.

„Teší nás, že Slovak Telekom sa rozhodol využívať ďalšie zo služieb komplexnej správy nehnuteľností,  ktoré naša spoločnosť vo svojom portfóliu ponúka. Verím, že vzhľadom k našim skúsenostiam, referenčným projektom a profesionálnemu tímu v oblasti energetického manažmentu, ktorý v Cofely máme, dôveru Slovak Telekom nesklameme,“ hovorí Peter Brestovanský, riaditeľ divízie komplexnej správy nehnuteľností.