Cofely – generálny partner úspešnej konferencie EnergyCamp 2015

Cofely – generálny partner úspešnej konferencie EnergyCamp 2015 Spoločnosť Cofely sa tento rok aktívne zúčastnila viacerých odborných konferencií. Jednou z nich bola aj konferencia EnergyCamp 2015 (23-24.4.2015, AquaCity, Poprad), ktorú Cofely podporila ako generálny  partner.

Cieľom konferencie EnergyCamp 2015 bolo priblížiť najnovšie trendy a prezentovať prípadové štúdie z praxe v troch tematických okruhoch – legislatíva a financovanie, MaR a IT technológie a energetický manažment. Počas konferencie vystúpilo pred účastníkov 26 hosťujúcich rečníkov, medzi ktorými boli aj dvaja zástupcovia Cofely. Róbert Ruňanin, riaditeľ divízie obchodných činností, v rámci programu prezentoval prípadovú štúdiu energetických úspor prostredníctvom metódy EPC v meste Malacky. Druhú prednášku s témou Predstavy a realita pri zavádzaní energetického manažmentu do praxe, predniesol Stanislav Stančík, projektový manažér oddelenia energetických služieb.

„EnergyCamp 2015 organizovala spoločnosť Chastia, s ktorou dlhodobo spolupracujeme. Na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov, dôslednej a kvalitnej príprave zo strany organizátora, ako aj vysokej odbornej úrovni, sme sa rozhodli konferenciu podporiť  ako generálny partner. Verím, že aj nasledujúce ročníky budú rovnako úspešné ako ten tohtoročný,“ uzatvára Róbert Ruňanin.