Rekonštrukcia plynovej kotolne Sever v Pezinku na kotolňu na spoluspaľovanie biomasy

Rekonštrukcia plynovej kotolne Sever v Pezinku na kotolňu na spoluspaľovanie biomasy Termming,  člen skupiny COFELY, sa pri prevzatí tepelného hospodárstva v Pezinku v roku 2013 zmluvne zaviazala zrekonštruovať existujúcu plynovú kotolňu Sever na kotolňu na spaľovanie biomasy. Projekt rekonštrukcie sa naplno rozbehol koncom minulého roka, výberom dodávateľa technológie a projekčnej kancelárie.  
 
Zámer zrealizovať rekonštrukciu plynovej kotolne Sever na kotolňu na spaľovanie biomasy bol schválený investičnou komisiou hneď v prvom roku po prevzatí tepelného hospodárstva v Pezinku. Od januára tohto roku Termming kompletizuje súhlasné stanoviská potrebné pre získanie stavebného povolenia.

V plynovej kotolni Sever sa v súčasnosti nachádzajú štyri kotly. Dva z nich budú nahradené za kotly na spaľovanie biomasy s celkovým výkonom 3 MW. Dva plynové kotly budú k dispozícii ako záložné zdroje a na vykrývanie špičiek. "V rámci existujúcej budovy kotolne plánujeme vybudovať sklad paliva a dopravníkové trasy.  Pred budovou nebude otvorená skládka, ale biomasa sa bude skladovať priamo v budove, čo by malo minimalizovať rušivé vplyvy na okolie. Biomasa sa po uskladnení bude následne dopravníkmi prepravovať priamo do kotlov,“ hovorí Martin Žigo, riaditeľ Divízie výroby a distribúcie energií.

„Preferencia využívania obnoviteľných zdrojov je jedným z cieľov a priorít nielen spoločností Skupiny COFELY na Slovensku, ale aj materského koncernu ENGIE. Teší nás, že po úspešnej rekonštrukcii rozvodov v minulom roku začíname s ďalším projektom na zlepšenie kvality a efektívnosti výroby a distribúcie energií v Pezinku – rekonštrukciou plynovej kotolne Sever na kotolňu na spaľovanie biomasy. Nová kotolňa na biomasu zvýši energetickú bezpečnosť, čo znamená, že v prípade plynovej krízy vieme dodržať kontinuálnosť dodávok energií vďaka dostupnej biomase. V dlhodobom horizonte bude mať rekonštrukcia kotolne pozitívny vplyv aj na cenu tepla, keďže variabilná zložka ceny sa zníži,“ uzatvára Martin Žigo. 
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com