Vážení obchodní partneri, vážené kolegyne a kolegovia,
 
začiatok nového roka bol v oblasti dodávok energií spojený so začiatkom realizácie niekoľkých významných projektov. Azda najvýznamnejší z nich je začiatok prevádzky tepelného hospodárstva vo Veľkých Kapušanoch, kde od 1. januára vyrábame a dodávame teplo v objeme 50 tisíc GJ. Spolu s dvomi kotolňami v Košiciach, ktoré máme v portfóliu od konca minulého roka, je to výrazné posilnenie nášho pôsobenia v regióne, ktorý bol pre nás doteraz reprezentovaný len tepelným hospodárstvom v Moldave nad Bodvou.

V tomto období spúšťame prevádzku dvoch kogeneračných jednotiek v Malackách. Začiatok prevádzky oboch jednotiek, spolu s kotolňou na biomasu, ktorú v Malackách tiež prevádzkujeme, je potvrdením našej snahy o zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby tepla a elektriny na celkovej výrobe a distribúcií energií v rámci Skupiny COFELY na Slovensku.

Naším ďalším projektom je rekonštrukcia kotolne Sever v Pezinku. V kotolni budú umiestnené 2 kotly na spaľovanie drevnej štiepky s automatizovaným dopĺňaním paliva. S jej prevádzkou plánujeme začať koncom roka, čím naplníme náš záväzok daný mestu - zrekonštruovať rozvody a vybudovať odovzdávacie stanice tepla spolu s čiastočnou zmenou palivovej zložky.

Sme hrdí na to, že rovnako ako je tomu v rámci celej Skupiny ENGIE, aj my na Slovensku pomáhame  znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie a využívaním obnoviteľných zdrojov podporujeme aktuálnu tému Energy transition, zameranú na zvýšenie využívania práve obnoviteľných zdrojov energie.
 
Ing. Miroslav Pajchl
Riaditeľ úseku výroby a prevádzky energií COFELY a.s. 
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com