Modernizácia verejného osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou

Modernizácia verejného osvetlenia  v Bánovciach nad Bebravou Cofely začala v decembri minulého roku, na základe výhry vo verejnej súťaži, s modernizáciou verejného osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou. Projekt by mal byť ukončený v marci tohto roku.
 
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia, ktorá v súčasnosti v Bánovciach prebieha, zahŕňa okrem výmeny starých svietidiel a kabeláže aj služby zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy. „Jedným z hlavných dôvodov modernizácie verejného osvetlenia v mestách na Slovensku je zvýšenie energetickej efektívnosti, čoho logickým dôsledkom je dlhodobé zníženie nákladov na elektrickú energiu a prevádzku. V Bánovciach predpokladáme 70%-né zníženie príkonu voči pôvodnej sústave. Príkon svietidiel sa zníži na hodnotu 72,82 kW, čo sa odrazí na znížení nákladov na energiu a zároveň sa zvýši svietivosť,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ Divízie obchodných činností Cofely.
 
V rámci pozemných komunikácií mesta nainštaluje Cofely po demontáži starých svietidiel 1 603 nových LED svietidiel v siedmych prevedeniach. Okrem nich dodá a namontuje kabeláž do stožiarov a nové výložníky, čo prispeje k zlepšeniu svetelno-technických parametrov mestských komunikácií. V meste taktiež zrealizuje demontáž a montáž 16 km lanového vedenia pre svietidlá a zabezpečí komplexnú výmenu a dodávku 31 rozvádzačov osvetlenia. Pre zvýšenie bezpečnosti pre chodcov Cofely dodá a nainštaluje 36 stožiarov osvetlenia spolu s LED svietidlami na priechody pre chodcov.
 
„Špecifikom projektu modernizácie verejného osvetlenia v Bánovciach je implementácia riadiaceho systému City Touch, ktorý zabezpečí monitoring každého nového nainštalovaného svietidla, poskytne riadenie jednotlivých svetelných bodov, detekciu chýb, ich notifikáciu a presné meranie spotrebovanej energie. Jednotlivé LED svietidlá sú vybavené technológiou bezdrôtovej obojsmernej GSM komunikácie a inteligentnými prvkami ovládania, ktoré prebieha priamo cez verejnú mobilnú sieť s pripojením na vzdialený dispečinghovorí Róbert Ruňanin.  
 
Cofely v rámci projektu modernizácie verejného osvetlenia poskytne mestu 10-ročnú záruku na svietidlá a 5-ročnú záruku na dielo.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com