Cofely news 1/2016

EDITORIÁL

Vážení obchodní partneri, vážené kolegyne a kolegovia,

začiatok nového roka bol v oblasti dodávok energií spojený so začiatkom realizácie niekoľkých významných projektov. Azda najvýznamnejší z nich je začiatok prevádzky tepelného hospodárstva vo Veľkých Kapušanoch, kde od 1. januára vyrábame a dodávame teplo v objeme 50 tisíc GJ.

Viac >

NOVINKY - COFELY NA SLOVENSKU

Komplexné technicko-prevádzkové služby pre priemyselný areál AU Optronics v Trenčíne

Cofely od 1. januára 2016 zabezpečuje pre priemyselný areál AU Optronics a Bytový komplex Villa Park v Trenčíne komplexné služby facility managementu súvisiace s technicko–prevádzkovými procesmi. 

Viac >

Dodávka a montáž technických zariadení pre GETRAG FORD Transmissions Slovakia v Kechneci

Cofely pre GETRAG FORD Transmissions Slovakia v tomto období realizuje dodávku a montáž technických zariadení pre projekt rozšírenia technickej budovy v ich závode. Realizácia by mala byť dokončená do 10. mája tohto roku. 

Viac >

Modernizácia verejného osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou

Cofely začala v decembri minulého roku, na základe výhry vo verejnej súťaži, s modernizáciou verejného osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou. Projekt by mal byť ukončený v marci tohto roku. 

Viac >

Cofely od nového roku spravuje budovu, v ktorej sídli: OC Jarošova

Cofely od januára tohto roku poskytuje pre Office Center (OC) Jarošova komplexné služby súvisiace so správou objektu a technických zariadení. Projekt správy je výnimočný tým, že od novembra 2015 je OC Jarošova zároveň sídlom centrály Cofely.  

Viac >

Rekonštrukcia plynovej kotolne Sever v Pezinku na kotolňu na spoluspaľovanie biomasy

Termming,  člen skupiny COFELY, sa pri prevzatí tepelného hospodárstva v Pezinku v roku 2013 zmluvne zaviazala zrekonštruovať existujúcu plynovú kotolňu Sever na kotolňu na spaľovanie biomasy. 


Viac >

ROZHOVOR

Sú náklady na výrobu tepla v domových kotolniach nižšie ako náklady na teplo z centrálnych zdrojov tepla (CZT)?

Myslím si, že nie sú. Aj keď sa to samozrejme nedá povedať paušálne. Niekedy sa môže stať, že domová kotolňa bude výhodnejšia. 

Viac >

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com