Projekty z oblasti Výroby a distribúcie energií

 

Kotolňa K6 Severná, Moldava nad Bodvou

Kotolňa v Moldave patri medzi najmladšie zrekonštruovane kotolne, ktoré zmenili vykurovací zdroj z uhlia na drevnú štiepku. Projekt, ukončený v roku 2012, bol  spolufinancovaný  Európskym  fondom regionálneho rozvoja (Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast) vo výške 50%  oprávnených nákladov. Jeho súčasťou bola aj inštalácia ôsmich domových odovzdávacích staníc tepla a ich prepojenie s kotolňou. Túto časť projektu financovala dcérska spoločnosť Cofely – Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.  

 

Kotolňa S3, Brezová pod Bradlom

Investícia do rekonštrukcie Kotolne S3 v Brezovej pod Bradlom, v celkovej výške 2,7 mil. eur, umožnila rozšírenie pôvodného plynového tepelného zdroja o kotle na spaľovanie drevnej biomasy s výkonom 5,2 MW (2 x 2,6 MW) a pripojenie tepelného zdroja S2 Záhumnie. Rekonštrukcia bola financovaná z operačného programu Životné prostredie, Ministerstva životného prostredia SR. Výsledkom rekonštrukcie je zvýšenie energetickej bezpečnosti a zmiernenie dopadu zvyšovania cien plynu na cenu tepla. Kotolňa S3 v Brezovej pod Bradlom bola uvedená do prevádzky v roku 2011 a v súčasnosti zásobuje teplom 90 % obyvateľov mesta.

 

Kotolňa PK5 Podbreziny, Liptovský Mikuláš

Kotolňa Podbreziny je po rekonštrukcii v prevádzke od roku 2010. Celkovo sa v nej preinvestovalo 3 mil. eur bez DPH, pričom príspevok z eurofondov tvoril 50 % z celkovej sumy. Investície smerovali predovšetkým do zmeny palivovej základne s využitím podielu drevnej štiepky. Realizáciou tohto prepojenia dosiahol podiel výroby tepla z biomasy z celkovej výroby tepla na sídlisku Podbreziny takmer 90 %.


Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com