Projekty z oblasti Facility Managementu

 

Všeobecná úverová banka, a.s.

Spoločnosť Cofely poskytuje služby Facility Managementu pre VUB banku od roku 2010. V rámci spolupráce vykonáva pravidelnú a nepravidelnú údržbu a servis pre približne 10 000 zariadení  nachádzajúcich sa vo viac ako 210 objektoch, čo predstavuje viac ako 220 000 m2 spravovanej plochy. Cofely pre VÚB banku taktiež zabezpečuje služby energetického poradenstva a auditu objektov. Poskytované služby sú zo strany Cofely dodávané na vysokej úrovni, kvalifikovanými zamestnancami a dodávateľmi. Služby v oblasti Facility Managementu predstavujú pre VÚB banku podporné činnosti a umožňujú jej venovať sa hlavným obchodným aktivitám.

 

Slovenská pošta, a.s.

Spoločnosť Cofely poskytuje služby Facility Managementu v 1667 objektoch Slovenskej pošty po celom Slovensku. V rámci svojich služieb zabezpečuje prevádzkovú údržbu, servis a opravy technických zariadení ako aj údržbu špecializovaných poštových zariadení. Súčasťou poskytovaných služieb je obsluha tepelných zariadení (plynových kotolní, elektrokotolní, kotolní na pevné palivo) a odovzdávacích staníc tepla.

 

Slovak Telekom, a.s. 

Spoločnosť Cofely poskytuje Slovak Telekom komplexnú správu vybraných technických zariadení a správu dátových centier, ktoré sa nachádzajú vo viac ako 2 500 technologických objektoch. Cofely svojou činnosťou pre Slovak Telekom pomáha udržiavať stabilnú prevádzku siete a to pravidelnou a aj mimoriadnou údržbou zariadení podporných technológii.


Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com