Podporili sme


2 % z daní   

Spoločnosť Cofely každoročne využíva možnosť darovať 2 % z daní neziskovým organizáciám na Slovensku. Pravidelne tak pomáha mnohým nadáciám a občianskym združeniam, medzi ktoré patrí napríklad – Parasport24, Autistické centrum Andreas, n.o., Nadácia Lekár, Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš, alebo Neinvestičný fond mesta Skalica


S detským tanečným súborom Niagara Cofely spolupracuje od roku 2011

Spoločnosť Cofely od roku 2011 podporuje detský tanečný súbor Niagara z Bernolákova. Tanečný súbor vznikol pred viac ako 20-timi rokmi v Detskom domove Nádej v Bernolákove. Postupne sa do súboru, ktorý od začiatku tvorili prevažne deti z detského domova, pridávali aj deti z obce. Niagara dnes vďaka tomu, že za členstvo v súbore nie je spojené s poplatkami, umožňuje zapojiť sa do tanečných voľnočasových aktivít aj deťom, ktoré by inak podobné krúžky nemohli navštevovať. Vďaka donorskej pomoci súbor Niagara organizuje pre deti okrem tanečných vystúpení aj výlety a iné voľnočasové aktivity.


Spoločnosť Cofely pomohla obnoviť čerešňovú alej v Senici

V roku 2013 Trnavský samosprávny kraj udelil ocenenie Ekologický čin roka projektu obnovy čerešňovej aleje v Senici, ktorý zrealizoval Klub ochrancov zelene (KOZEL) a finančne podporila spoločnosť Cofely, prostredníctvom svojho tepelného hospodárstva – Službyt. Výsadba 190 mladých čerešní prebehla aj pod vedením podpredsedu tohto združenia Martina Škúreka, ktorý zároveň pôsobí na pozícii vedúceho odboru výroby tepla v dcérskej spoločnosti Cofely - Službyt Senica.


Energetické poradenstvo pre OZ Aliancia Stará tržnica

V roku 2014 spoločnosť Cofely pomohla v oblasti energetického poradenstva projektu Aliancia Stará tržnica, ktorého úlohou bolo pretvoriť budovu bývalej tržnice v Bratislave na mulitifunkčný priestor venovaný kultúre. Oddelenie energetických služieb vypracovalo podrobnú štúdiu mapujúcu stav energetických zariadení v objekte a vypracovalo flexibilné a energeticky úsporné riešenie. Cofely v roku 2014 pomáhala aj pri realizácii spomínaných opatrení a tiež pri riešení otázok týkajúcich sa prevádzky a energetickej náročnosti.


Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com