Energeticky efektívne služby šetria zákazníkom náklady

Energeticky efektívne služby šetria zákazníkom náklady

Ing. Peter Brestovanský, riaditeľ Divízie komplexnej správy nehnuteľností   

Ako hodnotíte 5 rokov Cofely na Slovensku z pohľadu Divízie komplexnej správy nehnuteľností?

Som veľmi rád, že sa nám podarilo stabilizovať organizačnú štruktúru v rámci sieťových zákaziek. Zlepšila sa nám efektivita využitia ľudí.  Medziročný nárast tržieb máme minimálne o 10 %. Zaznamenali sme kontinuálny nárast tržieb od roku 2010 o 45 %.

Tiež nás potešilo, že sme sa v rámci hodnotenia Trendu umiestnili na prvom mieste v oblasti poskytovania služieb Facility managementu.Štruktúru zákazníkov z pohľadu množstva objektov máme na Slovensku najväčšiu.

Ďalšou oblasťou, v ktorej sme sa výrazne posunuli, je využitie našich energetických služieb, hľadanie pridanej hodnoty pre zákazníka a hľadanie možností úspor a rezerv. Pokročili sme aj v rámci projektov s Chastiou zameraných na kontinuálne meranie spotreby energií a ich vyhodnocovanie.

Mohli by ste nám jeden z takýchto projektov viac priblížiť?

Napríklad v rámci košického EcoPointu máme teraz nainštalované priebežné meranie spotrieb elektrickej energie pre jednotlivé technológie, ktoré je automatizovane spracované v Chastii. Výsledky meraní vieme spracovať do výstupu, vďaka ktorému môžeme s výsledkami ďalej pracovať. 

Tento projekt ste spustli na žiadosť zákazníka?

Nie, bola to naša aktivita. Projekt sme mu ponúkli a on súhlasil. Našim cieľom je zvýšiť úroveň poskytovaných služieb. Chceme ukázať zákazníkovi, kde mu vieme pomôcť. Vieme optimalizovať a hľadať úspory tam, kde sa dá spotreba energie aj merať. Ak sa spotrebovaná energia nedá presne zmerať, nemôžeme s výsledkami meraní pracovať, a tak nevieme určiť, aký podiel na spotrebe má daná technológia. Som presvedčený, že toto je pre nás model a cesta do budúcnosti. Procesy zamerané na meranie a úsporu energie v súčasnosti testujeme a pracujeme na tom, aby boli prístupné online. Po úspešnom testovaní máme v pláne takéto projekty ponúknuť ďalším zákazníkom.

O energetickej efektívnosti sa hovorí veľa. Ako túto tému vnímate vy z hľadiska facility managementu?

Pre našu spoločnosť je energetická efektívnosť kľúčová. V rámci všetkých divízií. V oblasti facility managementu sa napríklad v rámci energetickej efektívnosti snažíme pomôcť našim zákazníkom šetriť tam, kde najviac míňajú. Presviedčame ich, že nemá zmysel za každú cenu hľadať úspory napríklad v niekoľkokrát pretendrovaných soft servisoch. Myslíme si, že to v konečnom dôsledku môže mať negatívny vplyv na kvalitu služby. Podľa nás je skôr potrebné venovať pozornosť tomu, za čo zákazník platí najviac. Pretože práve v tejto oblasti môže akákoľvek úspora v jednotkách percent znamenať to isté, ako keď klient vo veľkom komplexe ušetrí na upratovaní 30 %. Teda snažíme sa hľadať priestor v rámci poskytovania služieb tam, kde zákazník platí najviac - v oblasti energií.

Jednou z možností je ponúknuť zákazníkovi lacnejšiu cenu plynu alebo elektrickej energie. Tým, že energiu nakupujeme vo veľkých objemoch, vieme klientovi v tejto oblasti pomôcť.

Druhou možnosťou sú opatrenia na technickej strane objektu. Začíname opatreniami, ktoré si nevyžadujú investíciu, potom samozrejme nasledujú opatrenia, ktoré si tú investíciu vyžadujú, napr. zmena prevádzkových režimov objektu.

Snažíme sa užívateľov budov naučiť, ako sa správať „úsporne a efektívne“. S touto témou súvisí aj naša kampaň Eco Friendly. Myslíme si, že práve tu je veľký a pomerne lacný potenciál pre efektívne využívanie energií, ale málokto sa tomu reálne venuje. Energetická efektívnosť nemôže znamenať iba zmenu prevádzkového režimu zariadení. Je to hlavne o ľuďoch, ktorí budovu využívajú a starajú sa o ňu. To musí vychádzať z nich. Je to ako by som si naplno zapol radiátor a otvoril na celý deň nad ním okno. Ak toto spravia všetci užívatelia budovy - tak to nie je energetická efektívnosť. V tomto prípade napríklad správca budovy môže robiť čokoľvek a spotreba tepla bude napriek tomu vysoká.

S energetickou efektívnosťou súvisia aj služby energetického manažmentu. Využívajú sa aj v oblasti FM? Sú tieto služby zákazníkmi na Slovensku vyhľadávané a žiadané?

Pravdou je, že zatiaľ nás o tieto služby zákazníci sami aktívne nežiadajú. Ale na druhej strane ich zaujíma, čím to je, že majú v určitej časti budovy vyššiu spotrebu než v iných častiach. Ak v danej časti budovy nemajú nainštalované merače elektrickej energie, nevieme im poskytnúť presnú odpoveď. Ak by sa však na podobné otázky myslelo vopred – už pri navrhovaní budovy, vedeli by sme rozanalyzovať všetky spotreby a poskytnúť zákazníkovi odporúčania na riešenie daného stavu.

V súčasnosti so spoločnosťou Chastia pracujeme na podobnom projekte, pričom po nainštalovaní meračov by sme mali byť schopní vyhodnocovať energetickú efektívnosť spotreby v rámci celej budovy. Ideálna predstava je získať kontrolu nad všetkými časťami budovou a v rámci predstavenia systému ukázať majiteľovi na online zariadení aktuálne spotreby energií v reálnom čase.

S ktorými zákazníkmi spolupracujete od začiatku – t.j. celých 5 rokov?

5 rokov spolupracujeme so spoločnosťami VÚB, a.s., SPP, a.s., eustream, a.s. a Slovenská pošta, a.s. Som veľmi rád, že sa nám okrem týchto zákazníkov podarilo získať do nášho portfólia aj spoločnosti Slovak Telekom a.s., Aupark, a.s. a Europu SC ZV, a.s. 

Všetkých klientov, s ktorými spolupracujeme, si vážime a sme radi, že sú k nám lojálni. Veríme, že ich dôveru nesklameme a urobíme všetko preto, aby boli s našimi službami spokojní aj v budúcnosti.

Aké sú vaše plány na ďalšie obdobie? 

Hľadáme nové možnosti, pretože na organický rast už v určitých segmentoch, ako je napríklad bankovníctvo, nevidíme priestor. Naopak, v niektorých segmentoch, akým je napríklad štátna správa, ešte stále možnosti pre rast zostávajú. Vidíme to najmä vďaka auditom, ktoré sme pre nich pripravovali. A samozrejme zostáva ešte možnosť rastu ďalšou akvizíciou. Premýšľame tiež nad rozšírením portfólia  poskytovaných služieb. 

Našim cieľom je prepojenie technického facility managementu so službami energetického managementu. Aj preto by sme sa chceli zamerať na výchovu odborníkov v tejto oblasti. Myslím, že sa nám to už aj darí – v Cofely v súčasnosti zamestnávame vlastných certifikovaných energetických auditorov.  

Som presvedčený, že vďaka energeticky efektívnym službám budeme v budúcnosti vedieť zákazníkovi vo výraznej miere ušetriť náklady.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com