Editoriál

Editoriál

Vážení obchodní partneri, vážené kolegyne a kolegovia!

V roku 2015 si spoločnosť Cofely pripomína piate výročie pôsobenia na Slovensku.

Pre upresnenie treba dodať, že práca, skúsenosti a tradície - predovšetkým v oblasti energetiky  a správy,  siahajú dlhé roky predtým, a to prostredníctvom spoločností, ktoré dnes už tvoria nedielnu súčasť skupiny Cofely. V tejto súvislosti musím spomenúť ako príklad Prvú ružinovskú spoločnosť, Račiansku teplárenskú spoločnosť, Termming či ďalšie spoločnosti pôvodnej skupiny Comeron.

Pri tejto príležitosti patrí naše poďakovanie za dôveru a spoluprácu vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia na slovenskom trhu – či je to v oblasti výroby a distribúcie energie, správy budov, či inštalácií technológií, a to všetkým našim zákazníkom a obchodným partnerom.

V období zásadných zmien, ktoré sprevádzajú naše podnikanie predovšetkým, ale nielen v oblasti energetiky, chceme stavať na odbornosti, skúsenostiach a profesionálnom prístupe stoviek našich zamestnancov, pretože hlavne na ich prístupe a nadšení závisí spokojnosť našich klientov, a teda aj náš budúci úspech.

Budeme sa naďalej uchádzať o dôveru vás, našich zákazníkov, s prísľubom, že urobíme maximum pre to, aby sme prinášali inovatívne služby a riešenia, ktoré nielen šetria náklady, životné prostredie či znižujú energetickú náročnosť, ale sú tiež pridanou hodnotou pre váš biznis.

Všetkým kolegyniam a kolegom patrí moje uznanie a vďaka za ich doterajšie nasadenie. Prajem si, aby nám práca prinášala radosť a nadšenie v prospech našich zákazníkov. Tiež si želám, aby aj po ďalšie roky bola spoločnosť Cofely, a všetky spoločnosti patriace do jej skupiny, stabilným a inšpiratívnym zázemím.

S úctou,

Ing. Roman Doupovec
Generálny riaditeľ

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com