5 rokov významných investícií do projektov s využitím obnoviteľných zdrojov

5 rokov významných investícií do projektov s využitím obnoviteľných zdrojov

Ing. Martin Žigo, riaditeľ Divízie výroby a distribúcie energií

Ako hodnotíte 5 rokov pôsobenia Cofely na Slovensku z pohľadu Divízie výroby a distribúcie energií?

Spoločnosť Cofely, a samozrejme Divízia výroby a distribúcie energií, sa za posledných 5 rokov významne rozrástla hlavne vďaka akvizícii skupiny Comeron Group. Z pohľadu tržieb to bol až 40%-ný nárast. Skupina Comeron si vybudovala silnú pozíciu najmä na západnom Slovensku (Bratislava, Malacky, Senica a Skalica).

Povedzte nám niečo o zrealizovaných investíciách počas 5 rokov pôsobenia Cofely.

Najväčšie investície smerovali do výstavby kotolní na spaľovanie drevnej štiepky. V rámci Skupiny Comeron boli vybudované v Bratislave (mestská časť Vrakuňa), v Malackách a v Senici. Čo sa týka Skupiny Cofely, tak najväčšie investičné projekty súvisiace s využitím obnoviteľných zdrojov boli zrealizované v Brezovej pod Bradlom, v Liptovskom Mikuláši a v Moldave nad Bodvou. 

Aká je Vaša vízia do ďalších 5 rokov?

V prvom rade je to samozrejme organický rast, a to cez pripájanie nových objektov v rámci existujúcich tepelných hospodárstiev. Rásť by sme chceli aj akvizične – to znamená získavať nové tepelné hospodárstva do svojho portfólia, a tak rozširovať nielen výrobu a dodávku energií s cieľom maximálneho využitia synergií, v rámci celej skupiny Cofely.

Čo sa týka ďalšieho rozvoja, tak je to určite podpora energetických služieb a hľadanie pridanej hodnoty  pre koncového zákazníka, ktorá by sa mala odzrkadliť v úspore energií. Koncový zákazník pritom nemusí byť iba externá spoločnosť, ale napríklad aj naša Divízia komplexnej správy nehnuteľností.

Plánujeme ďalej pokračovať v znížení spotreby energií i v rámci našich existujúcich tepelných hospodárstiev. 

Radi by sme prispeli k realizácii projektov budovania alebo rekonštrukcie systémov verejného osvetlenia, na ktorých pracujeme v súčinnosti s Divíziou dodávateľských činností. Rád by som tiež spomenul aj projekty EPC (Energy Performance Contracting), kde Skupina Cofely vie okrem návrhu a realizácie zabezpečiť aj model financovania.

V neposlednom rade sa chceme zamerať na hľadanie inovatívnych riešení súvisiacich so zmenami v rámci energetického sektora a prispôsobiť sa zmenám európskej a slovenskej legislatívy.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com