Cofely News 1/2015

Editoriál

Editoriál

V roku 2015 si spoločnosť Cofely pripomína piate výročie pôsobenia na Slovensku. Pre upresnenie treba dodať, že práca, skúsenosti a tradície - predovšetkým v oblasti energetiky a správy, siahajú dlhé roky predtým, a to prostredníctvom spoločností, ktoré už dnes tvoria nedielnu súčasť skupiny Cofely.
Viac >

2010 - 2015 | Bilancujeme

5 rokov významných investícií do projektov s využitím obnoviteľných zdrojov

Ing. Martin Žigo, riaditeľ Divízie výroby a distribúcie energií
Najväčšie investície smerovali do výstavby kotolní na spaľovanie drevnej štiepky. V rámci Skupiny Cofely boli najväčšie investičné projekty zrealizované v Brezovej pod Bradlom, v Liptovskom Mikuláši a v Moldave nad Bodvou.  
Viac >

Vytváranie vlastných projektov nám pomohlo rásť

Dominik Čech, riaditeľ Divízie dodávateľských činností
V rámci stratégie sme sa rozhodli diverzifikovať portfólio a preniknúť do odvetví s vyššou pridanou hodnotou. Chceli sme projekty vytvárať, nie sa zúčastňovať na už existujúcich zákazkách ako subdodávatelia. A to nám prinieslo úspech. 
Viac >

Energeticky efektívne služby šetria zákazníkom náklady

Ing. Peter Brestovanský, riaditeľ Divízie komplexnej správy nehnuteľností
Jedným z cieľov našej divízie je prepojiť technický facility management so službami energetického managementu. Som presvedčený, že vďaka energeticky efektívnym službám vieme zákazníkovi vo výraznej miere ušetriť náklady.
Viac >

Za všetkými úspechmi stoja ľudia a ich poctivá práca

Ing. Roman Tožička, riaditeľ Divízie obchodných činností
Cofely za svoj úspešný rast vďačí predovšetkým ľuďom a ich poctivej práci. Verím, že tých ďalších 5 rokov bude rovnako dynamických, zaujímavých, poučných a posunú nás ďalej. Že budeme vždy tí, ktorí určujú tempo a smerovanie trhu. 
Viac >

2010 - 2015 | Top projekty

Projekty z oblasti Inštalácie technológií

• Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava
• Bratislavský hrad
• Swedspan Slovakia s.r.o., Malacky 
Viac >

Projekty z oblasti Facility Managementu

• Všeobecná úverová banka, a.s. ,
• Slovenská pošta, a.s.
• Slovak Telekom, a.s.  
Viac >

Projekty z oblasti Výroby a distribúcie energií

• Kotolňa K6 Severná, Moldava nad Bodvou,
• Kotolňa S3, Brezová pod Bradlom
• Kotolňa PK5 Podbreziny, Liptovský Mikuláš
Viac >

2010 - 2015 | Ocenenia, na ktoré sme hrdí

Cofely v prvej dvadsiatke najväčších podnikov energetického priemyslu SR

Spoločnosť Cofely a.s. sa od roku 2010 pravidelne umiestňuje na popredných miestach v rebríčku hodnotenia týždenníka TREND. Podľa posledných výsledkov hodnotenia TREND TOP 2014 sa Cofely umiestnila v prvej dvadsiatke najväčších podnikov energetického priemyslu SR.
Viac >

2010 - 2015 | Podporili sme

Podporili sme

• 2 % z daní
• S detským tanečným súborom Niagara Cofely spolupracuje od roku 2011
• Spoločnosť Cofely pomohla obnoviť čerešňovú alej v Senici
• Energetické poradenstvo pre OZ Aliancia Stará tržnica
Viac >

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com