ENGIE NEWS

ENGIE NEWS 3/2019

(3/2019) Spoločnosť TERMMING, člen Skupiny ENGIE, získala v júni tohto roku projekt prevádzky tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Od 1. júla prevzala do prevádzky všetky technologické zariadenia. Skupina ENGIE sa v rámci modernizácie tepelného hospodárstva zaviazala preinvestovať v prvých piatich rokoch prevádzky vyše 4,5 milióna eur.
Viac >

ENGIE NEWS 2/2019

Prvá polovica roka je takmer za nami a som rád, že bilancia tohto obdobia z obchodného hľadiska je pre nás viac ako pozitívna. Podarilo sa nám predĺžiť spoluprácu s viacerými zákazníkmi  v oblasti facility managementu, ako napr. s jedným z našich významných klientov - SPP a do nášho portfólia pribudli nové projekty hlavne z priemyselného sektora - Punch Campus Detva a PNK Park Sereď.
Viac >

ENGIE NEWS 1/2019

Do širokého portfólia služieb ENGIE Services pribudli nové komplexné služby spojené s prevádzkou miestnych distribučných sústav (MDS). Služby, určené najmä pre majiteľov polyfunkčných a priemyselných objektov a areálov, spĺňajú všetky legislatívne požiadavky vyplývajúce zo zákonov SR a nariadení ÚRSO.  ENGIE taktiež ponúka realizáciu výstavby a rekonštrukcie MDS, vrátane ich financovania. 
Viac >

ENGIE NEWS 4/2018

Zosúladenie individuálnych a celospoločenských záujmov vedie k harmonickému pokroku po celom svete – to je idea, ktorej ENGIE verí a zároveň záväzok, ktorý sa snaží plniť. V duchu spomínanej myšlienky spustila spoločnosť na jar tohto roka po celom svete kampaň ENGIE Harmony Project. Koncept je postavený najmä na komunikačnej kampani, ktorá prezentuje reálne projekty pokrokovej spolupráce tímov ENGIE a jej partnerov. Patria medzi nich start-upy, miestni aktéri či umelci, teda všetci, ktorí majú spoločnú túžbu konať v prospech harmonického pokroku.
Viac >

ENGIE NEWS 3/2018

Výstavba transformačnej stanice 110 kV je pre ENGIE významným projektom, ktorého cieľom je rozšírenie energetickej kapacity priemyselného parku vo Veľkej Ide zo súčasných 3,7 MW na 12 MW, s možnosťou ďalšieho rozšírenia na 25 MW, teda až na úroveň strategického priemyselného parku. Rozšírenie energetickej kapacity parku bude mať pozitívny vplyv na jeho rozvoj, keďže developerovi umožní ponúknuť priestor na výstavbu nových hál budúcim investorom. Príchod nových spoločností do tohto regiónu pomôže zvýšiť zamestnanosť a podporí jeho celkový rozvoj.
Viac >
1 2 3 4 5 6 7

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com