Aktuálne pracovné ponuky

Ak máte záujem o prácu v našej spoločnosti, postupujte prosím nasledovne:
  1. Kliknite na:  AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY  

  2. Automaticky budete presmerovaný na portál Profesia, kde na vybranú ponuku môžete reagovať.

  3. Váš životopis bude následne zaslaný spoločnosti ENGIE Services na spracovanie.

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem o prácu v našej spoločnosti. Životopisy starostlivo posúdime a v prípade, že budete spĺňať naše požiadavky, budeme Vás kontaktovať s informáciami o ďalšom postupe vo výberovom konaní.

UPOZORNENIE:
 

1. Poskytnutie údajov  záujemcom o zamestnanie je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované potencionálnym zamestnávateľom za účelom výberového konania, pričom spracúva osobné údaje uchádzača v rozsahu životopisu nevyhnutnom na splnenie zmluvných a zákonných povinností v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).

2. Uchádzač berie na vedomie, že zodpovedá za pravdivosť osobných údajov, ktoré poskytol potencionálnemu zamestnávateľovi. V prípade, že počas platnosti výberového konania nastanú zmeny v uvádzaných údajoch, je uchádzač povinný písomne oboznámiť so zmenami potencionálneho zamestnávateľa.

3. Doba spracúvania osobných údajov je určená ukončením výberového konania, pokiaľ uchádzač nedá súhlas na predĺženie tejto doby v súlade s registratúrnym poriadkom spoločnosti, u ktorej sa zúčastní výberového konania v maximálnej dobe 2 rokov od výberového konania. Svoj súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať.

4. Uchádzač prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami týkajúcimi sa spracúvania jeho osobných údajov potencionálnym zamestnávateľom na webovej stránke spoločnosti www.engie.sk/gdpr v zmysle zákona o OOU a GDPR.

5. V prípade, že uchádzač poskytuje svoj životopis cez sprostredkovateľskú pracovnú agentúru, s ktorou máme obchodný vzťah, je potrebné dodržať všetky podmienky spracúvania osobných údajov tejto agentúry, ktoré sme povinný aj my dodržiavať.