Späť

Zapojte sa do prieskumu ENGIE&Me 2023

28.09.2023   |  

Pozývame vás zapojiť sa do prieskumu angažovanosti ENGIE&Me 2023 (2. – 22. 10. 2023)ktorý každoročne organizuje Skupina ENGIE pre 96 000 zamestnancov na celom svete.  

Strategickým cieľom a zámerom ENGIE je dosiahnuť nulové emisie uhlíka do roku 2045 – NET CARBON ZERO by 2045. K tomu, aby sa mohla idea premeniť na skutočnosť, je potrebná angažovanosť všetkých zamestnancov.  A práve preto je prieskum ENGIE&Me 2023 jedným z kľúčových projektov ENGIE. Pomáha nám zlepšovať pracovné podmienky a významne prispieva k rozvoju a napredovaniu Skupiny. Využite preto túto jedinečnú príležitosť a zapojte sa do prieskumu, ktorého výsledky môžu ovplyvniť fungovanie našej spoločnosti.   

Ako sa zapojiť?  

Kolegovia s prístupom k firemnej sieti 

Dotazník je možné vyplniť  od 2. do 22. októbra 2023 prostredníctvom vášho OKTA pripojenia priamo na stránke prieskumu www.engieandme.com

  1. Otvorte si stránku: www.engieandme.com
  2. Vyberiete jazyk:Slovenský.
  3. Kliknite na možnosť vyplnenia dotazníka prostredníctvom Prístupu OKTA.
  4. Následne budete presmerovaní na prieskum a môžete začať s jeho vypĺňaním. 

Kolegovia bez prístupu k firemnej sieti  

Kolegovia bez prístupu k firemnej sieti budú môcť dotazník vyplniť od 2. do 22. októbra 2023 priamo na stránke www.engieandme.com prostredníctvom jedinečných prístupových údajov, ktoré boli  individuálne vygenerované pre každého zamestnanca. Tieto údaje budú  zaslané vedúcim zamestnancom,  zodpovedným za riadenie kolegov bez prístupu k firemnej sieti 2. 10. 2023.  

Ako vyplnia dotazník kolegovia bez prístupu k firemnej sieti?

  1. Otvorte si stránku: www.engieandme.com
  2. Vyberiete jazyk: Slovenský.
  3. Kliknite na druhú možnosť vyplnenia dotazníka prostredníctvom prihlasovacích údajov. 
  4. Zadajte a potvrďte prihlasovacie údaje.
  5. Následne budete presmerovaný na prieskum a môžete začať s jeho vypĺňaním.  

Prieskum je anonymný

Garantom anonymity je prestížna nezávislá poradenská spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou Willis Towers Watson, ktorá ručí za prísnu dôvernosť odpovedí. Odpovede sa ďalej spracúvajú len v štatistickej podobe a spoločnosť Willis Towers Watson nebude Skupinu ENGIE informovať o jednotlivých výsledkoch prieskumu. 

Kontakty

Komunikácia a otázky k prieskumu:

Zasielanie prístupových údajov

Technická IT podpora:

Ďakujeme za váš hlas a účasť v prieskume!

Marketing a HR tím

Späť