Výzva na predloženie ponuky

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v obci Kanianka - TERMMING, a.s.

Výzva a súbory zverejnené:13. 7. 2017 

Výzva na predloženie ponuky
Prílohy k výzve na predloženie ponuky
Projektová dokumentácia