ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.

Spoločnosť zaoberajúcou sa výrobou a distribúciou elektrickej energie a prevádzkou energetickej infraštruktúry.

Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2018 podľa § 11 vyhlášky č. 223 / 2016 Z. z. 
Navrhnutá vážená priemerná cena na rok 2018 je 0,0577 €/m.
 
Spoločnosť ENERGY DISTRIBUTCION, s.r.o. so sídlom ulica Jarošova 1, 831 03  Bratislava, IČO 47 608 919, ako regulovaný subjekt preberá cenník nadradenej sústavy Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 a predkladá Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  na obdobie od 01. 12. 2018 – 31. 12. 2021 cenový návrh taríf za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia.

 

Služby

Výroba a distribúcia energie, prevádzka energetickej infraštruktúry.

Dispečing

  0918 708 694   |  

Adresa

ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 1    
831 03 Bratislava   

  Pozrieť na mape

Kontaty

Všeobecný kontakt
  +421 2 5831 6223, 6139


Otváracie hodiny
Po-Pia: 7:00 - 15:30