ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.

Spoločnosť zaoberajúcou sa výrobou a distribúciou elektrickej energie a prevádzkou energetickej infraštruktúry.
 

Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2018 podľa § 11 vyhlášky č. 223 / 2016 Z. z. 
Navrhnutá vážená priemerná cena na rok 2018 je 0,0577 €/m.

Cenové rozhodnutie URSO č.0100/2019/ E (pdf) 
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach
 

Spoločnosť ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. so sídlom ulica Jarošova 1, 831 03  Bratislava, IČO 47 608 919, ako regulovaný subjekt na roky 2019 až 2021  preberá cenník nadradenej sústavy Západoslovenská distribučná, a. s., tarify, ktoré bude uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov elektriny, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf uvedených v cenovom rozhodnutí spoločnosti Západoslovenská distribučná  a. s. číslo rozhodnutia číslo:  0019/2019/E zo dňa 8. 11. 2018.

 

Spoločnosť  ENERGY DISTRIBUTION, s .r. o. so sídlom ulica Jarošová 1, 831 03 Bratislava  IČO 47 608 919 ako regulovaný subjekt  na rok 2019 preberá od spoločnosti SPP-distribúcia, a. s.,. tarify, ktoré bude uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov plynu, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf uvedených v cenovom rozhodnutí spoločnosti SPP-distribúcia pre LDS v areáli Slovenského hodvábu Senica do ktorej je táto distribučná sieť  pripojená.(predložený cenový návrh zo dňa 17.04.2019 

Cena za  dodávku plynu zraniteľným odberateľom plynu  na regulačný rok 2019 pre odberateľov v LDS v areáli Slovenského hodvábu Senica pre rok 2019 (predložený cenový návrh zo dňa 17.04.2019)

Služby

Výroba a distribúcia energie, prevádzka energetickej infraštruktúry.

Dispečing

  0918 708 694   |  

Adresa

ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 1    
831 03 Bratislava   

  Pozrieť na mape

Kontaty

Všeobecný kontakt
  +421 2 5831 6223, 6139


Otváracie hodiny
Po-Pia: 7:00 - 15:30
 Povolenie na distribúciu a dodávku elektriny, č.0004/2018/E-PE
Obchodné podmienky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky – doplnené  2.5.2019 uverejnené pred účinnosťou
Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky - uverejnenie pred účinnosťou, 16.4.2019 
 Povolenie na distribúciu a dodávku plynu, č. 2018P 0281, 1. zmena 
 Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika distribúcia 
 Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika dodávka
 Evidencia štandardov kvality za rok 2018 oblasť PLYN - DISTRIBÚCIA
 Povolenie na distribúciu a dodávku elektriny, 3. zmena
 Cenové rozhodnutie URSO č. 0279/2018/E - ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia od 1.12.2018 do 31.12.2021
 Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny domácnosti na rok 2019, číslo rozhodnutia 0126/2019/E
 Obchodné podmienky pre dodávky elektriny pre domácnosti, Rozhodnutie č. 0026/2018/E-OP
 Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti na rok 2018, číslo rozhodnutia 0280/2018/E
 Povolenie na distribúciu a dodávku elektriny, 2. zmena
 Povolenie na distribúciu a dodávku elektriny, 1. zmena
 Technické podmienky pripojenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy, platné od 7.4.2018
 Povolenie na distribúciu a dodávku plynu,č.0002/2018/P-PE
 Technické podmienky pripojenia prevádzkovateľa distribučnej siete, platné s účinnosťou od 6.5.2018
 Technické podmienky pripojenie prevádzkovateľa distribučnej siete, upravené 6.4.2018
 Obchodné podmienky pred právoplatnosťou 26.01.2018
 Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky
 Cena elektriny - Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pred Rozhodnutím
 Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
 Rozhodnutie č. 0258/2018/E-tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia
 Cena plynu (č.0014/2018/P)
 Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy, č. 0003/2018/E-PP