Myslíme zodpovedne

Životné prostredie

Filozofiou spoločnosti ENGIE Services je prispieť k znižovaniu spotreby palív a negatívnych dopadov výroby tepla na životné prostredie, a to zavádzaním nových - vysoko účinných technológií a obnoviteľných zdrojov. Týmto sa zároveň snaží zmierniť dopady rastu cien primárnych energií na výslednú cenu tepla. Z primárnych palív preto využíva zemný plyn alebo alternatívnu drevnú štiepku. Okrem tradičnej výroby tepla pre klientov s vhodnou štruktúrou spotreby tepelnej a elektrickej energie zabezpečuje aj prevádzku kogeneračných jednotiek.Spoločnosť ENGIE Services v rámci energetiky ponúka aj projekty s technológiami na využitie obnoviteľných zdrojov energií. V mestách Liptovský Mikuláš, Moldava nad Bodvou, Brezová pod Bradlom, Senica, Malacky a Bratislava (MČ Vrakuňa) využíva na výrobu energie drevnú štiepku.

Takáto diverzifikácia vstupných zdrojov energií na výrobu tepla umožňuje ponúkať koncovým dodávateľom prijateľnú a dlhodobo udržateľnú cenu tepla s ohľadom na znižovanie dopadov na životné prostredie.

Informačná kampaň ECO FRIENDLY

ECO FRIENDLY je informačná kampaň, ktorú realizuje ENGIE Services s cieľom zvýšiť informovanosť o možnostiach úspory energie, či už v domácnosti, alebo v práci. V praxi je možné, aj napriek využitiu najnovších technológií, dosiahnuť najväčšie úspory práve na strane užívateľa. Na miestach, akými sú vypínače na svetlo, klimatizačné jednotky, vykurovacie telesá či vodovodné batérie, ENGIE Services umiestňuje nálepky, ktoré informujú užívateľov o zodpovednom prístupe a možnostiach zníženia spotreby energie.  
 

KAMPAŇ ECO FRIENDLY