Manažment spoločnosti

Ing. Roman Doupovec
Generálny riaditeľ
Ing. Peter Lempeľ
Riaditeľ Divízie financií
a podporných činností
Ing. Róbert Ruňanin
Riaditeľ Divízie obchodných činností
Ing. Michal Trnovský
Riaditeľ Divízie Devolepment
Ing. Juraj Sochor
Regionálny riaditeľ
(región BRATISLAVA) 
Ing. Martin Žigo
Regionálny riaditeľ
(región ZÁPAD) 
Ing. Jozef Galdun
Regionálny riaditeľ
(región STRED) 
Ing. Ľudovít Hintoš, PhD
Regionálny riaditeľ
(región VÝCHOD)