Manažment spoločnosti

Ing. Roman Doupovec
Generálny riaditeľ
Ing. Peter Lempeľ
Riaditeľ Divízie financií
a podporných činností
Ing. Róbert Ruňanin
Riaditeľ Divízie obchodných činností
Ing. Michal Trnovský
Riaditeľ Divízie Devolepment
Ing. Juraj Sochor
Regionálny riaditeľ
(región BRATISLAVA) 
Ing. Martin Žigo
Regionálny riaditeľ
(región ZÁPAD a STRED) 
Ing. Ľudovít Hintoš, PhD.
Regionálny riaditeľ
(región VÝCHOD)