Tlačové správy

18 FEB 2015

Nový riaditeľ Divízie obchodných činností

Novým riaditeľom Divízie obchodných činností Cofely a.s. sa od 1. 4. 2015 stane Róbert Ruňanin. Vo funkcii tak nahradí súčasného riaditeľa Romana Tožičku.
Viac >
21 JAN 2015

Mesto Malacky znižuje energetickú náročnosť budov

V decembri 2014 spoločnosť Cofely v Malackách úspešne odovzdala EPC (Energy Performance Contracting) projekt, ktorého cieľom bol návrh a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti tepelno-technických zariadení a budov v správe a majetku mesta - športová hala, mestské centrum sociálnych služieb a kino.
Viac >
15 DEC 2014

Martin Žigo bude od 1.1.2015 novým riaditeľom

S účinnosťou od 1.1.2015 prevezme vedenie Divízie výroby a distribúcie energií Martin Žigo, ktorý nahradí vo funkcii doterajšieho riaditeľa Jozefa Smolku.
Viac >
27 NOV 2014

Verejné osvetlenie mesta Čadca zabezpečí Cofely

Verejnú súťaž, ktorej predmetom bola rekonštrukcia osvetlenia v meste Čadca, vyhrala tento rok spoločnosť Cofely, a.s. Kontrakt vo výške 5 miliónov eur mesto nezaťaží, spoločnosť garantuje splátky z úspor energie.
Viac >
20 OCT 2014

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Pezinku prinesie úžitok jeho obyvateľom

Potom, čo dcérska spoločnosť skupiny Cofely – Termming v roku 2013 získala tepelné hospodárstvo v Pezinku, začala s významnými investíciami do jeho obnovy. V súčasnosti  prebieha inštalácia KOST-iek a výmena teplovodných rozvodov. Spomínané práce sa dotýkajú najmä obyvateľov, poberajúcich teplo z kotolne Juh a Sever.
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com