ENGIE NEWS

Cofely news September 2013

Vážení partneri, príchod jesene je obvykle typický nielen naháňaním zákaziek, obchodných cieľov a prípravy plánov na nasledujúce obdobie, ale aj oslavami a spoločenskými podujatiami v mnohých mestách a mestských častiach. Naše podnikanie je vo veľkej miere späté s poskytovaním služieb vo viacerých regiónoch Slovenska, a našou snahou je ich podporovať a byť s klientmi v úzkom kontakte. Preto sme radi, že sa stalo tradíciou organizovanie našich septembrových Dní otvorených dverí v mestských výhrevniach v Senici ...
Viac >

Cofely news Jún 2013

Vážení partneri, pred desiatimi rokmi bolo v GDF Suez prijaté rozhodnutie, ktoré viedlo k zjednoteniu aktivít v oblasti energetiky a služieb do jedného celku, s cieľom koncentrovať znalosti a potenciál, a tým skvalitňovať poskytované služby. Dnes podnikáme celosvetovo pod obchodným názvom Cofely a s odstupom jednej dekády môžeme hodnotiť rozhodnutie vytvoriť samostatnú divíziu s orientáciou na servis ako veľkú konkurenčnú výhodu. Ďalšou črtou našej divízie je komplexnosť ...
Viac >

Cofely news Marec 2013

Vážení partneri, Rok 2012 bol pre našu spoločnosť okrem iného rokom organizačných zmien, ktoré súviseli s integráciou skupiny Comeron, ako aj s prípravou na naše medzinárodné pôsobenie. Dnes, v čase neistého vývoja trhu považujem za mimoriadnu výhodu skladbu aktivít, ktoré tvoria náš core-business, pretože sa vzájomne dopĺňajú. Aj v roku 2013 ideme cestou svedomitej a systematickej práce v každom z troch hlavných segmentov nášho podnikania – energetike, komlexnej správe nehnuteľností a inštaláciách.
Viac >

Cofely news November 2012

Vážení partneri, rok 2012 bol pre našu spoločnosť príkladom toho, že ani úspech a rast nie sú zadarmo – dospeli sme do fázy, kedy bolo potrebné odstrániť neefektívne či duplicitné činnosti, aby sa vytvoril priestor pre nové aktivity a nových ľudí. To je pre fi rmu, manažment aj ostatných zamestnancov vždy veľmi náročné obdobie. Na druhej strane nás nesmierne teší, že s tímom, ktorý máme dnes, vieme čeliť neľahkej situácii na trhu a tiež výzvam, ktoré prichádzajú.
Viac >

Cofely news September 2012

Vážení partneri, spoločnosť Cofely prešla v uplynulom čase obdobím veľkých zmien. Máme za sebou jednu z najvýznamnejších akvizícií v súkromnej energetike na Slovensku, ktorá prebehla na konci minulého roka. Prevzatím silnej západoslovenskej skupiny Comeron Group sa naša spoločnosť výrazne posilnila z viacerých pohľadov. Prvým efektom bolo územné rozšírenie pôsobnosti v rámci hlavného mesta a v regióne celého Záhoria.
Viac >
1 2 3 4 5 6

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com