ENGIE NEWS

Cofely news 1/2016

Začiatok nového roka bol v oblasti dodávok energií spojený so začiatkom realizácie niekoľkých významných projektov. Azda najvýznamnejší z nich je začiatok prevádzky tepelného hospodárstva vo Veľkých Kapušanoch, kde od 1. januára vyrábame a dodávame teplo v objeme 50 tisíc GJ. 
Viac >

Cofely News 4/2015

Rok 2015 bol pre nás rokom významných zmien. V novembri sa naša centrála spolu so spoločnosťami  Skupiny COFELY, sídliacimi na Mlynských Nivách, presťahovali do nových priestorov na Jarošovej v Bratislave. K zmenám došlo aj v rámci vedenia Cofely. 
Viac >

Cofely News 3/2015

Ako sa mení všetko okolo nás, tak aj v rámci našej spoločnosti dochádza k organizačným zmenám súvisiacim s rozsahom a ponukou služieb. V súčasnosti sa snažíme zameriavať na príležitosti s vyššou pridanou hodnotou a prenikať do nových segmentov a odvetví. 
Viac >

Cofely News 2/2015

,,Život je zmena a zmena je život.“ Históriou overená pravda sa dotkla aj našej spoločnosti. GDF SUEZ zmenila svoje meno na ENGIE. Táto zmena u mňa evokuje pocit nového začiatku, lepšej budúcnosti, a tiež aj prípravu na ďalšie zmeny.
Viac >

Cofely News 1/2015

V roku 2015 si spoločnosť Cofely pripomína piate výročie pôsobenia na Slovensku. Pre upresnenie treba dodať, že práca, skúsenosti a tradície - predovšetkým v oblasti energetiky  a správy,  siahajú dlhé roky predtým, a to prostredníctvom spoločností, ktoré už dnes tvoria nedielnu súčasť skupinu Cofely.
Viac >
1 2 3 4 5 6

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com