ENGIE NEWS

ENGIE NEWS 5/2016

„Ľadovce sa pomaly roztápajú“ a krajiny začínajú pociťovať zodpovednosť za stav našej planéty. Myšlienky udržateľného rozvoja naberajú na sile a význame a materský koncern ENGIE je, vďaka svojej stratégii zameranej na maximálne využívanie obnoviteľných zdrojov, lídrom procesu transformácie energetiky v Európe. 
Viac >

ENGIE NEWS 4/2016

V súčasnosti v nás asi najviac rezonuje zmena organizačnej štruktúry, ktorou sme prešli práve v priebehu letného obdobia. Jej hlavným dôvodom je posilnenie regiónov, s cieľom priblížiť sa k zákazníkovi, lepšie pochopiť jeho potreby a ponúknuť mu komplexné riešenia. Mimoriadne potešujúce v tomto kontexte je, že naši ľudia nie sú len pasívnymi prijímateľmi zmien. 
Viac >

ENGIE NEWS 3/2016

Inovácie sú pre spoločnosť pôsobiacu v našom segmente kľúčové. Vďaka nim vieme byť o krok vpred pred našou konkurenciou, prinášajú do nových, ale i existujúcich projektov nový rozmer a pridanú hodnotu pre našich klientov.
Viac >

ENGIE NEWS 2/2016

Cofely, od mája 2016 vystupuje na slovenskom trhu pod novým názvom ENGIE Services. Zmena, ktorá nadväzuje na minuloročný celosvetový rebranding materského koncernu ENGIE, v súčasnosti prebieha naprieč všetkými krajinami, v ktorých ENGIE pôsobí. 
Viac >

Cofely news 1/2016

Začiatok nového roka bol v oblasti dodávok energií spojený so začiatkom realizácie niekoľkých významných projektov. Azda najvýznamnejší z nich je začiatok prevádzky tepelného hospodárstva vo Veľkých Kapušanoch, kde od 1. januára vyrábame a dodávame teplo v objeme 50 tisíc GJ. 
Viac >
1 2 3 4 5 6

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com