ENGIE NEWS

ENGIE NEWS 1/2019

Do širokého portfólia služieb ENGIE Services pribudli nové komplexné služby spojené s prevádzkou miestnych distribučných sústav (MDS). Služby, určené najmä pre majiteľov polyfunkčných a priemyselných objektov a areálov, spĺňajú všetky legislatívne požiadavky vyplývajúce zo zákonov SR a nariadení ÚRSO.  ENGIE taktiež ponúka realizáciu výstavby a rekonštrukcie MDS, vrátane ich financovania. 
Viac >

ENGIE NEWS 4/2018

Zosúladenie individuálnych a celospoločenských záujmov vedie k harmonickému pokroku po celom svete – to je idea, ktorej ENGIE verí a zároveň záväzok, ktorý sa snaží plniť. V duchu spomínanej myšlienky spustila spoločnosť na jar tohto roka po celom svete kampaň ENGIE Harmony Project. Koncept je postavený najmä na komunikačnej kampani, ktorá prezentuje reálne projekty pokrokovej spolupráce tímov ENGIE a jej partnerov. Patria medzi nich start-upy, miestni aktéri či umelci, teda všetci, ktorí majú spoločnú túžbu konať v prospech harmonického pokroku.
Viac >

ENGIE NEWS 3/2018

Výstavba transformačnej stanice 110 kV je pre ENGIE významným projektom, ktorého cieľom je rozšírenie energetickej kapacity priemyselného parku vo Veľkej Ide zo súčasných 3,7 MW na 12 MW, s možnosťou ďalšieho rozšírenia na 25 MW, teda až na úroveň strategického priemyselného parku. Rozšírenie energetickej kapacity parku bude mať pozitívny vplyv na jeho rozvoj, keďže developerovi umožní ponúknuť priestor na výstavbu nových hál budúcim investorom. Príchod nových spoločností do tohto regiónu pomôže zvýšiť zamestnanosť a podporí jeho celkový rozvoj.
Viac >

ENGIE NEWS 2/2018

Viac ako 130 podujatí zameraných na inovácie vo viac ako 25 krajinách sveta, to je bilancia medzinárodného ENGIE Innovation Week 2018 (22.5 – 1.6.2018), ktorý Skupina každoročne organizuje. Hlavnými témami pre tento rok boli energetická efektívnosť, obnoviteľná energia, mobilita a Smart cities. Do ENGIE Innovation Week 2018 sa aktívne zapojila aj ENGIE na Slovensku, ktorá 24. mája 2018 v bratislavskom Bináriu zorganizovala poldenný ENGIE Seminár 2018. Podujatia sa zúčastnili obchodní partneri, klienti a zamestnanci ENGIE, študenti strednej odbornej školy a médiá.
Viac >

ENGIE NEWS 1/2018

Od roku 2012 je Výstava spotrebnej elektroniky (Consumer Electronic Show – CES) v Las Vegas vlajkovou loďou udalostí organizovaných v kontexte inovácií. Jej partneri – podnikateľské startupy a inkubátory, rovnako ako korporátni hráči - sa od 9. do 12. januára 2018 opäť ocitli v centre pozornosti odbornej verejnosti z celého sveta.  Skupina ENGIE sa CES zúčastnila už po tretíkrát. Stánok ENGIE Innovation v Eureka Park sa nachádzal v zóne, ktorá bola prioritne zameraná na startupy. 
Viac >
1 2 3 4 5 6

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com